Edderkoppnettet til AP

Edderkoppnettet til AP

Tidligere så ble det hevdet at man måtte ha partiboka i orden for å få flere jobber i det offentlige. Partiboka jeg snakker om er selvfølgelig AP sin. Gjennom mange år som politiker har jeg pratet med mange ansatte i offentlige stillinger som bekrefter at det var sånn på 60, 70 og 80-tallet, men at det ikke er så ille i dag. Jeg har også inntrykk av at kravet om partibok delvis er borte i dag. Jeg tror ikke man lenger må ha partiboka for å bli ansatt som trykker, lærer, sykepleier etc. i en kommune i dag, men i enkelte stillinger er det fortsatt en fordel å ha partiboka i orden. AP har gjennom de siste 20 årene beveget seg fra å være et parti for arbeidere og folk flest til å være et parti for eliten. Dette ser vi tydelig ved at AP i dag har få såkalte arbeidere i ledene posisjoner da disse har blitt erstattet av akademikere som jeg mener ser ned på folk flest. Det at vi har mange toppolitikere og ikke minst toppbyråkrater som ikke tar folk flest på alvor har vi mange eksempler på.

 • Folk flest sin bekymring over innvandrerutviklingen har i stor grad blitt ignorert
 • Folk flest sin motstand mot håpløse og høye skatter/avgifter blir bagatalisert
 • Eliten ser kun de positive sidene ved innvandringen og handler gjerne grønnsaker i «innvandrerbutikker» og hyller derfor det flerkulturelle. Men så fort de har handlet ferdig drar de hjem som ofte er langt fra de innvandrertette områdene
 • Latterliggjøringen av folk som ønsker å tilbringe ferien i en campingvogn eller bobil
 • Idiotforklaring av folk flest som ønsker å benytte noe av vår felles oljerikdom til å investere i vei og jernbane fremfor å bare investere de i utlandet

Jeg kunne her kommet med et betydelig antall eksempler, men nøyer meg med disse. Som tittelen på bloggposten illustrerer mener jeg at AP har utviklet et edderkoppnett der de har plassert folk med riktig partibok i flere ledene stillinger i samfunnet og dermed beholder AP mye av sin makt. Flere av personene de har plassert i «riktige» stillinger uttaler seg ofte som såkalte «eksperter» og dermed gir de økt «legitimitet» til AP og deres politikk. Her er noen eksempler på at AP har plassert folk med riktig partibok i ledene stillinger:

 • Politidirektør Øystein Mæland (tidligere statssekretær for AP)
 • Sjef for Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen (tidligere statsråd for AP)
 • Direktør for Medietilsynet Tom Thoresen (tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for AP)
 • Sjefsredaktør i Dagsavisen Arne Strand (tidligere statssekretær for AP)
 • Leder i politiets fellesforbund Arne Johannessen (tidligere AP politiker)
 • Konsernsjef i DNB Nor Rune Bjerke (tidligere finansbyråd for AP)
 • Fotballpresident, NFF Yngve Hallen (tidligere varaordfører for AP)
 • LO leder Roar Flaathen (sentralstyremedlem for AP)
 • Leder i Fellesforbundet Arve Bakke (tidligere statssekretær for AP)
 • Direktør i Legemiddelindustrien Karita Bekkellem (tidligere statsråd for AP)
 • Leder i Fagforbundet Jan Davidsen (sentralstyremedlem for AP)
 • Leder i Norsk Industri Stein Lier-Hansen (tidligere statssekretær for AP)
 • Sjefsredaktør i TV2 Alf Hildrum (tidligere informasjonssekretær for AP)
 • Nylig avgått sjefsredaktør i Nordlys Hans Kristian Amundsen (statssekretær for AP)
 • Direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo (tidligere statssekretær for AP)
 • Leder av Narkotikautvalget(kjent som Stoltenbergutvalget) Torvald Stoltenberg (tidligere utenriksminister for AP og far til Jens Stoltenberg)
 • Riksrevisor Jørgen Kosmo (tidligere statsråd og Stortingspresident for AP)
 • Sjef for Riksteateret Ellen Horn (tidligere statsråd for AP)
 • Styreleder Helse Sør/Øst(administrativt valgt) Hanne Harlem (tidligere statsråd for AP)

Tidligere helse og sosialombud i Halden kommune er tydelig på at AP er hans sjef

Dette er bare noen eksempler på hvordan partiboken i mange tilfeller kan hjelpe deg til ledene posisjoner i vårt samfunn. Jeg sier ikke at alle disse personene ikke er kvalifisert til sin stilling eller at det er galt at også personer med en politisk bakgrunn skal få seg en jobb etter de er ferdig med politikk. Oversikten over viser allikevel at AP har klart å få plassert sine egne personer i ledene stillinger i samfunnet og det er hevet over enhver tvil at det fortsatt er sånn at hvis du har riktig partibok så er det lettere å få ledene stillinger i samfunnet. Det som gjør dette skremmende er at stillingene ovenfor er stillinger som medfører en betydelig maktposisjon som ikke velgerne har mulighet til å påvirke. Jeg mener det derfor er på tide å rydde opp og ødelegge AP sitt edderkoppnett i vårt samfunn. Et samfunn skal bygges på åpenhet og at alle skal ha like muligheter, ikke som i dag der partiboken i AP gir deg et betydelig fortrinn.

Goto Top