Dropper skjenkekutt

Dropper skjenkekutt

Regjeringen varslet for en stund siden at de ønsket å tvinge alle landets kommuner til å stoppe skjenkingen kl. 0200. I dag er lovverket sånn at kl. 0300 er det seneste en kommune kan tillate skjenking, men kommunen kan selv velge å stoppe skjenkingen tidligere. Dette valgfriheten ønsket regjeringen å frata landets kommuner da regjeringen som vanlig mener at vettet ligger i regjeringskontorene og ikke ute blandt innbyggerne rundt om i landet. Heldigvis tar nå regjeringen til vettet og dropper den planlagte inskrenkningen, noe som er bra.

Regjeringen burde i tillegg til å skrote sitt dårlige forslag følge Fremskrittspartiet sitt forslag om å la skjenkestedene skjenke senere enn til kl. 0300. Dette av flere grunnet, men her er de tre viktigste:

  • Mennesker skal selv bestemme over sine egne liv. Avgjørelsen om et utested skal ha åpent til kl. 2300 eller 0600 burde blitt tatt av utestedets eiere. Det ville så vært opp til oss forbrukere å selv velge hvilke utested vi ønsket å gå på og ikke minst når vi selv ønsket å dra hjem.
  • Rent praktisk så ser de av oss som er glad i en liten tur på byen av og til at bråk og vold på byen gjerne kommer når utestedene stenger tidlig og samtidig. Da er det store folkemasser som skal ut samtidig, stå i samme matkø, taxikø osv. Derfor har vi flere eksempler som viser at reduserte åpningstider øker vold og bråk.
  • En mer liberal skjenkepolitikk ville medført at flere mennesker benyttet seg av utestedene og i noe mindre grad hadde privatfester og narcespill i boligstrøk. Er man på et utested er det vakter og edru personale som kan gripe inn hvos noe galt skjer. På privatfester har man ikke den sikkerheten, derfor ser vi flere eksempler på økt voldsbruk i boligområder i flere av kommunene som har redusert skjenketidene.

Hvis vi åpner opp for en mer liberal skjenkepolitikk der utestedene i større grad enn i dag selv kan styre sine åpningstider tror jeg vi ville fått flere varierte tilbud. Noen utesteder ville stengt kl. 2300, noen 0100, noen 0300 og noen 0500. Dette ville sørget for færre køer og oppsamlinger av mennesker i matkø, taxikø osv. Dessverre er jeg redd for at regjeringen ikke vil lytte til dette forslaget.

Goto Top