Dopingteste vanlige folk

Dopingteste vanlige folk

Treningssentrene ønsker et nytt regelverk sånn at de kan dopingteste vanlige folk som trener på treningsstudio for doping. Datatilsynet er heldigvis skeptisk da de mener dette vil gå utover personvernet. Selv så er jeg en klar motstander av doping. Dette da det blir konkurranse på ulike vilkår i en konkurransesituasjon så lenge doping er forbudt og hvis noen bryter regelverket så konkurrerer de ikke på like vilkår. Noen ønsker å legalisere doping i profesjonell idrett for å få en mer rettferdig konkurranse.

Forslaget til treningssentrene går nå ut på at vanlige mennesker som ikke driver profesjonell idrett også skal kunne testes og etter min mening er dette å gå langt inn i privatlivets fred. Flere av stoffene som står på antidoping Norge sin dopingliste er stoffer som er fullt lovlige i henhold til norsk lov. Det blir da helt galt at en person skal risikere å bli «straffet» for å benytte disse midlene. Et annet viktig prinsipp som brytes om treningssentrene får viljen sin er om en privat organisasjon som Antidoping Norge skal kunne tvinge personer til å måtte avgi blod og urinprøver. I Norge har vi politi og rettsvesen som skal sørge for at Norsk lov blir fulgt og det skal være disse instansene som bør ha myndighet til maktutøvelse ovenfor innbyggerne ved skjellig grunn til mistanke om at Norsk lov brytes.

Jeg er litt skremt over uttalelsen til generalsekretæren i Treningsforbundet når hun sier: «Det ser nesten ut som hensynet til personvernet går foran det å jobbe for en dopingfri idrett». En sånn holdning er farlig, for hvor skal det stoppe om man setter personvernet til side for å finne ut om en person har drukket for mye koffein, brukt astmamedisin på resept. Hvis vi åpner opp for å sette personvernet til side for å avdekke bruk av lovlige produkter, da kan vel også sette personvernet til side for å avdekke kriminalitet også vil sikkert noen hevde.

Jeg er derfor glad for at Datatilsynet er såpass klare i sin motstand mot forslaget og vi bør la det være opp til politiet å håndtere eventuell bruk av ulovlige produkter, ikke en privat organisasjon. Antidoping Norge bør heller konsentrere seg om profesjonelle idrettsutøvere som deltar i konkurranser og idretter som er underlagt Antidoping Norge sitt regelverk.

Goto Top