Dødsskatten er historie

Dødsskatten er historie

Dødsskatten er historie

Norge har i mange år hatt en usosial skatt på død, den såkalte arveavgiften. Fremskrittspartiet har kjempet imot denne da vi mener det er galt at staten skal tjene penger på at folk dør. Vi snakker her om penger som allerede er beskattet mange ganger. Jeg er derfor glad for at FrP/H regjeringen nå har fått gjennomslag i Stortinget for å fjerne denne usosiale og kvalmende skatten. Vi har fått mye kritikk fra spesielt AP for at vi fjerner denne skatten. Mitt spørsmål til AP er derfor om de vil gjeninnføre dødsskatten hvis de kommer til makten igjen?

Goto Top