Dobbel trygd for innvandrere

Dobbel trygd for innvandrere

Nrk kunne i dag melde at Regjeringen jobber med en endring av uførepensjonen som kan bety at innvandrere får mer enn doblet sin uføretrygd. I dag er reglene for uføretrygd sånn at jo lengre du har jobbet før du blir uføretrygdet, jo høyere uføretrygd får du. Grunnen til at systemet er laget sånn er at uføretrygd er en forsikring du får som medlem av folketrygden og jo lengre du har vært medlem og betalt inn til forsikringen, jo mer får du den dagen du blir ufør. Dette er et viktig prinsipp som også er et godt insentiv for at flest mulig skal jobbe frem til pensjonsalder og som gjør det mest mulig attraktivt å jobbe. Regjeringen ønsker dessverre å endre dette systemet noe som vil bety at innvandrere som kun har jobbet noen få år før de skal bli ufør nå skal få den samme uføretrygden som en som har jobbet i 40 år skal få. Jeg er redd for at en sånn endring kan bety at enda flere innvandrere kommer til å stå utenfor arbeidslivet da det for mange vil være like økonomisk gunstig å motta uføretrygd som det vil være å arbeide.

Jeg har tidligere skrevet om vårt trygdesystem som i enkelte tilfeller gjør det mer økonomisk gunstig å bli uføretrygdet enn å jobbe, dette systemet må vi få endret. Det skal selvfølgelig være mest økonomisk gunstig å arbeide og vi må derfor sørge for at vi ikke innfører trygdeordninger som gjør at folk kan tjene økonomisk på å slutte å jobbe og heller leve på trygd. Vi skal selvfølgelig ha trygdeordninger som gjør at personer som er for syke til å kunne arbeidet får en inntekt som man kan leve en ordentlig liv av, men det kan ikke være sånn at man tjener økonomisk på å motta trygd i stedet for å arbeide.

Goto Top