De rike blir mindre rike og de fattige blir fattigere

De rike blir mindre rike og de fattige blir fattigere

Regjeringen og SV går i dag ut og skryter av at forskjellene har minket de senere årene. De er meget fornøyd med å ha fått til dette og skryter av at dette har skapt et bedre samfunn. De tar som politikere flest også æren for dette selv. Dette er en skremmende forenkling av saken da de som trenger hjelpen mest faktisk har fått det verre under dagens regjering. Regjeringen har helt rett i at de rike har blitt noe mindre rike de senere årene, det de glemmer å si er at dette skyldes at vi har hatt en internasjonal finanskrise der bla. mange av de rikeste har tapt betydelige penger. Det kan godt hende at SV og regjeringen synes det er bra at de rike taper penger, men dette skyldes altså i all hovedsak finanskrisen og ikke regjeringens politikk. Det kunne nesten vært fristende og spurt om SV og regjeringen er glad for at finanskrisen kom sånn at de rike ble mindre rike og de dermed kunne slå seg på brystet og si: «forskjellene har minsket under dagens regjering».

Jeg ser ikke med forrakt på mennesker som har satset hus og hjem for så å starte en bedrift som har generert mange arbeidsplasser og dermed skatteinntekter. Det at disse har tjent seg rike og i noen tilfelles meget rike synes jeg er helt greit. Jeg vil heller hylle en bedriftseier som skaper arbeidsplasser enn en Lottomillionær som kun har hatt flaks. Selvfølgelig skal de rike bidra til samfunnet på lik linje med alle oss andre og det er grunnen til at jeg vil ha flat skatt med et høyt bunnfradrag. Vi vil da sikre at jo rikere du er, jo mer betaler du i skatt.

Det som burde være målet er ikke å gjøre de rikere, mindre rike. Målet bør være å få langt flere ut av fattigdom. Når regjeringen nå skryter av at forskjellene har blitt redusert dropper de å nevne at det har blitt langt flere fattige i Norge de 6 årene dagens regjering har sittet ved makten. Jeg synes dette er langt mer alvorlig enn om noen blir rike på å skape arbeidsplasser som igjen kan dra folk ut av fattigdom da de får seg en jobb. Som du ser av dette videoklippet mente Kristin Halvorsen(SV) i valgkampen 2005 at hun skulle avskaffe fattigdommen og hun sa: «Dette er ikke noe vanskelig, det handler om politiske vilje».

Det at det blir flere fattige under denne regjeringen forundrer meg ikke og her er noen punkter som kunne fått redusert fattigdommen:

  • Innfør flat skatt, med et høyt bunnfradrag som gjør at man ikke skatter av de første 100 000 kr.
  • Reduser det totale skattetrykket sånn at det blir mer lønnsomt å arbeide kontra trygder
  • Reduser avgiftene betydelig sånn at avgiften dekker den faktiske kostnaden. Avgifter rammer uavhengig av inntekt.
  • Fjern bompengestasjoner  og si nei til innføring av rushtidsavgift som er en usosial dobbeltbeskatning
  • Stoppe usosiale økninger i matmomsen som rammer de svakeste hardest
  • Jobbe for å fjerne tollbarierer og importvervn sånn at også fattige land kan selge sine rimelige varer i Norge til det beste for fattige land og fattige i Norge
  • Fjern eiendomsskatteloven sånn at kommunene ikke kan påføre f.eks. en minstepensjonist 10 000 kr i årlig e-skatt
  • Åpne opp for fri konkurranse innen kollektivtransport sånn at vi får konkurranse som kan presse prisene ned og bedre kvaliteten
  • Ikke sy puter under armene på innvandrerne. Still reelle krav om norskopplæring og ikke minst arbeidsdeltagelse

Tidligere statsminister i England Margaret Thatcher var i en lignende debatt i 1990 og hun oppsummerte emnet på en genial måte. For det er ikke sånn at de fattigere får det bedre ved at de rike blir mindre rike. Håper SV og regjeringen snart innser dette og innfører noen av forslagene jeg har kommet med her. På Twitter spurte jeg sekretariatssjefen til SV på Stortinget, Thor Egil Braadland om hvorfor de ikke har gjort noe med fattigdommen og det konstruktive svaret jeg fikk var: «Skal jeg lære fattigdomstiltak for innvandrere av Frp nå? Det er pokker så skamløst». Språkbruken hans skal ikke jeg legge meg opp i, men det at han har behov for å lære fra andre om hvordan man skal redusere fattigdommen er åpenlyst. Han og hans parti har nå vært i regjering i 6 år og det blir stadig flere fattige, det er dette som er skamløst.
Goto Top