Dødsstraff

Dødsstraff

De siste dagene har det kommet frem at noen enkeltpersoner i Fremskrittspartiet er tilhengere av dødsstraff på lik linje med 25% av norges befolkning. Heldigvis er partiets politikk på dette området krystallklar, Frp er sterke motstandere av dødsstraff.  Jeg mener det er flere grunner til at vi aldri må tillate dødstraff i Norge, både praktiske, etiske og prinsipielle. Her er noen av mine argumenter imot dødsstraff:

  • Justismord har skjedd og vil dessverre kunne skje i fremtiden også
  • Dødsstraff er meget dyrt for samfunnet i en rettstat. Erfaringer viser at det er dyrere enn livsvarig fengsel
  • Mennesker har ingen moralsk rett til å ta andre sitt liv, heller ikke som hevn for grusomme forbrytelser.
  • Lengre fengselsstraff og gjerne reell livstid er hardere straff enn dødsstraff

Listen kunne vært betydelig lengre, men jeg synes argumentene ovenfor er mer enn nok. Spesielt det første argumentet om faren for justismord. Noen er sjokkert over at enkeltpersoner i Fremskrittspartiet er tilhengere av dødsstraff, men jeg synes ikke det er rart så lenge 25% av norges befolkning mener det samme. Det som er det viktige er at Fremskrittspartiet er sterke motstandere av dødsstraff i Norge og vi vil aldri stemme for et forslag om å innføre det. Vi burde heller fått betydelig strengere straffer i Norge, men det er noe helt annet enn en barbarisk straffemetode som ikke er forenlig i en liberal rettstat.

Anbefaller også bloggposten til Hanne Blåfjelldal om samme tema. Fremskrittspartiet har også lagt ut informasjon om partiets politikk på området.

Goto Top