Category : Uncategorized

Opprop for å løse samferdselsutfordringer i Moss

Samtlige partier i Moss Bystyre stiller seg nå bak et opprop der vår tålmodighet med statlige myndigheter er slutt. Vi krever nå en løsning på fergetrafikken som i dag går gjennom Moss sentrum og ikke minst fortgang av dobbeltsporet på jernbanen. Du kan signere oppropet her.

Goto Top