Category : terror

Sensuren lever

Jeg har flere ganger skrevet om ytringsfrihetens kår i Norge, noe som har skap stor debatt. For meg er ytringsfrihet en fundamental rettighet som vi aldri kan eller skal kompromisse på. Ytringsfrihet handler ikke om meningene som er «politisk korrekte» og som flertallet støtter. Ytringsfrihet handler om å beskytte de som har litt annerledes meninger […]

Goto Top