Category : humor

Statsbudsjettet som privatøkonomi

Debatten rundt de forskjellige forslagene til statsbudsjett pågår for fullt. Regjeringen la først frem sitt alternativ, så har opposisjonspartiene lagt frem sitt. Det blir ofte mye debatt rundt detaljer og beskyldninger om hvem som er ansvarlig, uansvarlig, styrker/svekker helsevesen, skatt osv. Jeg har derfor laget en oversatt versjon av Regjeringens forslag og FrPs alternative forslag […]

Goto Top