Budsjett og økonomiplan i Moss kommune

Budsjett og økonomiplan i Moss kommune

På en pressekonferanse i dag kl. 1515 på rådhuset i Moss la de borgerlige partiene frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan for Moss kommune for årene 2012-2015. Fremskrittspartiet er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for de viktigste sakene våre og at vi dermed er i full gang med å oppfylle våre valgløfter.

Her er noen viktige områder:

Generelt:

 • Man må rydde opp etter det økonomiske uføret vi overtok. Budsjettet er derfor nøkternt og legger opp til betydelig effektivisering
 • Mer makt og innflytelse legges hos den enkelte ansatt og virksomhetsleder på bekostning av ledelsen i Fagforbundet
 • Det håpløse forbudet mot å benytte Ryanair oppheves
 • Innfører en ordning der ansatte belønnes hvis de kommer med forslag som gir effektivisering/besparelser
Eiendomsskatt:
 • Vi har allerede fjernet e-skatten for alle som tjener under 168 000 årlig
 • Eiendomsskatten reduseres allerede fra 1. januar 2012 og vil bli ytterligere redusert i 2013, 2014 og 2015
Skole:
 • En styrking av IKT i grunnskolen
 • Foreldrene skal få økt innflytelse gjennom at det skal avholdes en årlig skolekonferanse der foreldre, elever og lærere skal få diskutere og komme med forlag til hvordan skolen kan forbedredes
Pleie/omsorg:
 • Det nye bo og omsorgssenteret åpener 1. januar 2013 og dette skal settes ut på anbud sånn at de som kan levere den beste kvaliteten og prisen får drive det
 • Innfører valgfrihet innen hjemmehjelpstjenesten sånn at brukerne selv skal få velge mellom private og kommunale leverandører
 • Aktivitetstilbudet for de eldre skal styrkes gjennom at frivillig sektor inviteres til å bidra
 • Flere private og ideelle aktører inviteres til å være med i rusomsorgen sånn at rusmisbrukere skal få det tilbudet som passer best til deres behov uavhengig om det er private eller offentlige tilbud
Kultur/idrett:
 • Reduserer betydelig i kultursubsidier til voksne, bla. Momentum får et kutt på kr. 500 000 årlig. Voksne får betale for sin egen kultur
 • Siden vi redusere til voksne får vi mer penger til kultur og idrett for barn og unge og disse er en av budsjettvinnerne
 • Vi skal begynne arbeidet med å få bygget to kunstgressbaner med undervarme på Bellevue
 • Frivillige lag og foreninger vil få økt innflytelse og en bedret økonomi
Samferdsel:
 • Det vedtas nå at hvis det blir aktuelt med en bompengering skal dette spørsmålet avgjøres av innbyggerne gjennom en folkeavstemning
Hele budsjettet finner du her. Kom gjerne med dine synspunkter på budsjettet i kommentarfeltet.
Goto Top