Bruk barnehagemodellen

Bruk barnehagemodellen

Vi har fått til en formidabel økning av barnehageplasser og vi er like ved å nå målet om en barnehageplass til alle som trenger det. Dette viser at barnehageforliket var riktig og FrP mener vi derfor må ta lærdom og benytte samme modell for å få økt antall sykehjemsplasser.  Det vi da må gjøre er å likebehandle private og kommunale sykehjem gjennom å sikre at disse får eksakt det samme driftstilskuddet. Denne modellen fungerte på barnehagesektoren og jeg synes det er rart de rødgrønne ikke ønsker å gi de eldre den samme muligheten til å få en sykehjemsplass.

Vi bør selvfølgelig også lovfeste retten til en sykehjemsplass når en lege har vurdert at du har behov for det. Dette står Fremskrittspartiet dessverre alene om og vi synes det er rart at ikke de eldre kan få den samme rettet som barnehage og skolebarn har. I dag må mange vente opptil flere år for å få en sykehjemsplass, mens når man er 6 år og skal begynne på skolen så er skoleplassen der. Jeg tror ingen noengang har hørt en kommune si til lille Per på 6 år, «Beklager, vi har ikke plass til deg på skolen i år, kom tilbake neste år så skal vi se».

Dette viser at eldreomsorgen dessverre har blitt kraftig nedprioritert og den lider under en ideologisk tvangstrøye der de rødgrønne nekter å benytte seg av de virkemidlene vi har erfaring med virker fra barnehagesektoren. Jeg forstår ikke hvorfor det er greit å benytte seg av hjelp fra private og ideelle leverandører av eldreomsorgstjenester når det er greit at de samme firmaene bygger og driver barnehager. Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor Frelsesarmeen, Diakonhjemmet, Volvat og Nordlandia helse blir nektet å bidra til å skape sykehjemsplasser som de eldre så sårt trenger det. Hvis vi følger barnehagemodellen der driftstilskuddet er likt vil ikke en sykehjemsplass koste de eldre eller kommunen et eneste øre mer eller mindre enn det i dag gjør med kommunal drift.

I Moss mangler man ca. 50 sykehjemsplasser noe som skyldes en bevist politikk der de rødgrønne i Moss har lagt ned hele 34 sykehjemsplasser siden 2005.  Nedleggelsene har vært økonomisk begrunnet da de har valgt å bruke midlene på andre områder enn sykehjem. Situasjonen blir også verre av at de nå har bestemt seg for å fjerne ytterligere 4 sykehjemsplasser. Fremskrittspartiet har stått alene om å gå imot denne reduseringen av sykehjemsplasser samtidig som behovet har økt, og vil øke betydelig fremover.I tillegg til å skaffe nok plasser må vi styrke kvaliteten i hele eldreomsorgen. I Moss er vi heldige da vi har mange dyktige ansatte innen pleie og omsorg som hver eneste dag står på for å skape et best mulig tilbud. Utfordringen er at disse ikke har tid nok til å gi den pleien og omsorgen som de eldre burde ha fått. Det er også de ansatte ute på sykehjemmene og i hjemmesykepleien som vet hvor «skoen trykker». Derfor ønsker Fremskrittspartiet å redusere byråkratiet og overstyringen av pleie og omsorg og overføre mer makt og myndighet til den enkelte ansatt.

I Moss er alle de borgerlige partiene klare til å samarbeide om å ta over styringen i Moss og et sterkt Fremskrittsparti vil da sikre at eldreomsorgen kommer høyest på prioriteringsstigen. Ifølge SSB er FrP styrte kommuner de som prioriterer eldreomsorg høyest og FrP styrte kommuner blir stadig kåret til de som har best eldreomsorg. Jeg vil allikevel ikke love en perfekt eldreomsorg i Moss, men jeg kan love at med et sterkt FrP vil vi bygge flere sykehjemsplasser, likebehandle private og kommunale gjennom å innføre barnehagemodellen og ikke minst skal vi sikre de eldre lovfestede rettigheter til en sykehjemsplass, når behovet er der, ikke når lokalpolitikerne velger å prioritere det.

Goto Top