Bot for å utsette barnet for amfetamin

Bot for å utsette barnet for amfetamin

En 2 år gammel gutt fikk i seg amfetamin i faren sin bil. Heldigvis gikk det bra med gutten, men det skal ikke mye amfetamin før det kan bli en dødelig dose for en 2 år gammel gutt. Det som gjør meg skremt er at faren slipper unna med en bot. Skal vi virkelig straffe en far som utsetter sin 2 år gamle sønn for narkotika på lik linje med personer som kjører fort?

Dette ødelegger folk flest sin rettsoppfatning og faren burde etter min mening fått en langt strengere straff for å ha utsatt sønnen for livsfare på den måten. La oss også håpe at barnevernet er klare i denne saken og setter hensynet til barnet i høysete.

Goto Top