Borgerlig samarbeid i Moss

Borgerlig samarbeid i Moss

I Moss har alle de borgerlige partiene blitt enige om å starte forhandlingene allerede dagen etter valget. Det betyr at hvis det blir borgerlig flertall i Moss så er alle de fem borgerlig partiene klare til å styre byen sammen. FrP, H, V, KrF og PP har god erfaring med å styre Moss sammen og selv om vi er forskjellige partier har vi et felles grunnsyn om at det er kvaliteten på tjenestene som er viktigst, ikke hvem som utfører de. En viktig faktor for alle de borgerlige partiene er å få ryddet opp i den skakkjørte kommuneøkonomien, noe som vi er avhengig av for å få redusert eiendomsskatten og for å få trygge og gode velferdstjenester fra kommunen.

I et samarbeid vil det selvfølgelig være styrkeforholdet mellom partiene som avgjør hvor mye innflytelse det enkelte parti får. Derfor håper jeg at flest mulig av dere stemmer på Fremskrittspartiet sånn at vi får gjennom våre viktigste saker som er:

– Redusere eiendomsskatten hvert år, for så å fjerne den innen 2016

– Stoppe den planlagte bompengeringen rundt Moss

– Styrke eldreomsorgen gjennom å skaffe flere sykehjemsplasser og innføre valgfrihet for de eldre.

Her er en liten videosnutt der jeg snakker om det borgerlige samarbeidet i Moss:

Goto Top