Bør politikerne eller innbyggernes mening telle?

Bør politikerne eller innbyggernes mening telle?

Jeg har i dag deltatt på en demonstrasjon utenfor Sarpsborg rådhus mot bompenger. Det dukket opp rundt 100 demonstranter som ga klar beskjed til bystyret i Sarpsborg om at innbyggerne, næringslivet og alle vi som ofte er i Sarpsborg sier et rungende nei til bompenger. Bilistene betaler allerede inn over 64 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, mens kun 17 milliarder går tilbake til vei. Resten går til å øke overskuddet på statsbudsjettet.

De fleste Bystyrepresentantene gikk rett inn i møtet uten å forsvare deres standpunkt om å si ja til bompenger, men unntak av FrPs og Pensjonistpartiet sine representanter som støtter demonstrasjonen. I tillegg til at innbyggerne i Sarpsborg er generelle motstandere av bompenger er de ekstra sinte på Arbeiderpartiet som skriftlig, før valget lovte: «Vi er tilhengere av bompenger der det er lokal støtte til det». Dette høres relativt trygt og bra ut og man skulle tro at de da skulle støtte forslaget om en folkeavstemning rundt saken sånn at innbyggerne kunne fått avgjort den.

Da det ble klart at AP, H, KrF, SV, SP og V ville nekte en folkeavstemning ble det foretatt en meningsmåling utført av InFact som viste at hele 70% av innbyggerne i Sarpsborg er motstandere av den planlagte bompengeringen. Jeg og flere utfordret Arbeiderpartiet på deres skriftlige lovnad:  «Vi er tilhengere av bompenger der det er lokal støtte til det» som tydelig betyr at hvis det er lokal motstand skal de også stemme imot. Når folket så tydelig gjennom meningsmålingen sier nei til bomring og det dermed er lokal motstand mot bompengeringen forsvarte AP seg med at når de snakker om lokal støtte eller lokal motstand så mener de blant innbyggerne og ikke blant folket. Dette er en grei avklaring fra AP og viser tydelig at de ikke tar folket på alvor.

Jeg innledet med å si at ca. 100 personer deltok på demonstrasjonen, jeg beklager da at jeg glemte å ta med snømannen Kalle

Goto Top