Bompenger til jernbane i Sverige

Bompenger til jernbane i Sverige

Bompenger til jernbane i Sverige

I dag har jeg vært i en meget spesiell debatt mot Senterpartiet. De ønsker nå å øke bompengene i Østfold sånn at vi kan få bygget jernbane i Sverige. Ja, du leste riktig, de vil at Norge bilister skal måtte betale enda mer for jernbane i et annet land. Jeg trodde dette var en spøk noe det viste seg å ikke være. Tidligere har Arbeiderpartiet tatt til orde for å øke bruken av bompenger til å finansiere jernbanen, men da her i Norge, noe som også er helt håpløst.

Sparegris

Norske bilister betaler i dag over 60 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter hvert eneste år, men kun 17 av disse går tilbake til vei. De resterende går på å øke overskuddet på statsbudsjettet. Når vi vet at bompenger kommer i tillegg til dette kan ikke dette kalles for noe annet enn landeveisrøveri. Det Stortinget som skal velges på mandag kommer til å avgjøre om bilistene i Østfold gjennom bla. bompengepakkene i Fredrikstad, Sarpsborg og mosseregionen skal finansieres med bompenger eller statlig finansiering. For den enkelte bilist som har et normalt kjøremønster vil ekstrakostnaden blir på rundt 24 000 kr i året og for en familie med normalt kjøremønster og to  biler vil måtte ut med rundt 40 000 kr i året. Dette er en mildt sagt betydelig sum for de aller fleste av oss.

Dessverre står Fremskrittspartiet alene i kampen mot bompenger da både AP, H, KrF, SV, SP og V har stemt for samtlige bompengeprosjekter og også de planlagte bompengeringene i Østfold. Fordelen er at på mandag ser det ut til at kampen om det siste mandatet i Østfold står mellom AP og FrP og de som ønsker en ny regjering vil da kunne gi FrP styrke nok til å vinne frem på denne viktige saken. Vi sier ja til vei, men nei til bompengeringer som nå skal finansiere veier og jernbane i Norge OG Sverige.

Goto Top