Boikott Ryanair

Boikott Ryanair

Ryanair har etablert seg flere steder i Norge og har sørget for at mange nordmenn kan komme seg rundt i verden for en rimelig pris. Selskapet er relativt enkelt for oss som forbrukere da man få det man betaler for, verken mer eller mindre. Det at nordmenn reiser rundt omkring i verden på ferie og jobb mener jeg bare er positivt for vårt samfunn. De som merker fordelene mest er alle de som ikke har råd til å reise på ferie hos de mer tradisjonelle flyselskapene.

Ryanair har vært omstridt med en gang de begynte å fly til og fra Norge blant sine konkurrenter, miljøvernere og politikere på venstresiden. Selv så har jeg vært opptatt av at Ryanair skal følge de lover og regler som eksisterer og så vidt meg bekjent har ikke Ryanair blitt dømt for å ha brutt verken Norsk eller internasjonal lovgivning. Hvis man misliker en lov må man arbeide for å endre loven, ikke kritisere de bedriftene som følger den til enhver tid gjeldene lov.

Her er et bilde jeg tok forrige gang jeg føy med Ryanair

I Moss kommune har Ordføreren(AP) valgt å innføre en kommunal boikott av Ryanair da han mener at Ryanair ikke følger kommunens etiske reglement. Han begrunner dette med påstander Ryanairs motstandere har kommet med i media. Han har ikke kontaktet selskapet selv for å forhøre seg om hvordan selskapet drives og han har heller ikke valgt å anmelde selskapet for noen lovbrudd. Allikevel velger man altså å boikotte et lovlig drevet selskap som følger de lover og regler hans egen Regjering har innført. Dette synes jeg er meget underlig, noe jeg har tatt opp flere ganger i Moss Bystyre. Da jeg for tiden er Stortingsrepresentant har jeg benyttet anledningen til å stille Regjeringen spørsmål om de mener at det er greit at en Ordfører skal nekte kommunens ansatte å benytte Ryaniar i jobbsammenheng der det blir rimeligst for skattebetalerne. Når jeg får svaret fra Regjeringen vil jeg også legge ut det her:

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1614 (2010-2011)

Innlevert: 10.06.2011

Sendt: 14.06.2011

Til behandling

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Moss kommune har valgt å gå til en boikott av Ryanair og forbyr kommunalt ansatte å benytte dette flyselskapet ved arbeidsreiser. Er dette en handling som statsråden støtter, anser som lovlig, og synes statsråden at det er god forvaltningsskikk å foreta sånne avgjørelser basert på mediaoppslag?

Begrunnelse

Ryanair er det største flyselskapet på Moss lufthavn Rygge og tilbyr reiser til et bredt utvalg av destinasjoner. Ordføreren sin begrunnelse for å nekte Ryanair å levere tjenester til kommunen er at Ryanair operer i strid med kommunens interne etiske reglement. Moss kommune har ikke vært i kontakt med Ryanair for å finne ut om de opererer i strid med kommunens etiske regelverk, men har basert seg på påstander i media.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Goto Top