Besøk hos en bonde

Besøk hos en bonde

I går var jeg på besøk sammen med Østfold FrP sine tre Stortingsrepresentanter, Ulf Leirstein, Jon Gåsvatn, Vigdis Giltun og Ordfører i Hobøl kommune, Håvard Jensen hos bonde Hans Dagrød. Han og familien hans driver en større gård i Aremark kommune. På gården driver han med mye forskjellig gårdsdrift, bla. kuer og pelsdyr. Landbrukspolitikk er ikke det området jeg kan mest om, derfor synes jeg det var veldig lærerikt å komme ut og høre direkte fra de som arbeider med det. Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet sin landbrukspolitikk er utskjelt da vi ønsker en betydelig endring av dagens politikk som har vært feilslått. Vi ønsker en politikk der bonden må bli sett på som en næringsdrivende og ikke som i dag der bonden i praksis er en klient av staten som blir nektet å drive effektivt og rasjonelt.

Bonde Hans Dagrød var veldig klar på at norsk landbrukspolitikk er feilslått da den i stor grad handler om distriktspolitikk og ikke landbrukspolitikk. For Hans Dagrød er det viktig å selv kunne få lov til å bestemme over sin egen gård, men dessverre møter han hele tiden på reguleringer og styringskåte politikere som nekter han å drifte gården på den måten han selv ønsker. Hadde han fått lov til det kunne subsidiene blitt redusert betydelig. I dag er det sånn at en bonde får subsidier for de første 50 kuene man har, Hans Dagrød har 100 kuer. Grunnen til at han har så mange kuer er at han mener han kan få stordriftsfordeler ved å ha såpass mange kuer og at det skaper en mer rasjonell drift. Utfordringen hans er at ku nr. 51 og videre ikke konkurrerer på like konkurransevilkår som andre bønder som kun har 50 kuer. Dette gjør at subsidiene hindrer bøndene å tenke effektiv drift og dermed blir bøndene avhengig av subsidier for å overleve. Det er derfor på tide å slippe bonden fri, sånn at de får lov til å drive sin næring på en effektiv og lønnsom måte. Dette vil gavne både bøndene og oss som forbrukere.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein og Erlend Wiborg ved kuene til Hans Dagrød

Vi fikk også se hans pelsdyrfarm som består av forskjellige typer rever. Allerede i november i fjor skrev jeg bloggpost der jeg ønsket å forby pelsdyrnæringen. Heldigvis så det ut til at revene hos Hans Dagrød ble behandlet ordentlig og Mattilsynet har vært på flere besøk og de har ikke funnet noen mangler og hevder at Hans Dagrød behandler revene i tråd med alle lover og forskrifter om dyrevelferd. Til tross for dette ønsker jeg fortsatt å forby pelsdyrnæringen da jeg mener det er galt å holde ville dyr i bur.  Jeg har ingenting imot at vi mennesker holder kuer, sauser, griser etc. i fangenskap da dette ikke er ville dyr. Rev og mink har ingenting å gjøre i fangenskap og vi mennesker har ikke behov for å holde ville dyr i fangenskap da vi har flere alternativer til pels. For meg er dyrevelferd viktig og jeg mener vi mennesker i størst mulig grad skal spare dyr for unødvendige lidelser. Fremskrittspartiet har flere ganger foreslått å fjerne alle subsidier til pelsdyrnæringen, men dessverre har vi ikke fått støtte for dette. Jeg vil fremover også jobbe for at Fremskrittspartiet skal avvikle denne næringen som skaper unødvendige lidelser for dyrene. Frem til vi får avviklet næringen er det viktig at Mattilsynet har hyppige kontroller med pelsdyrfarmene sånn at vi med en gang får luket bort alle de useriøse aktørene, noe bonde Hans Dagrød var veldig tilhenger av. Selv om han og jeg har forskjellig syn på pelsdyroppdrett så var han også en sterk tilhenger av dyrevelferd, noe jeg satt veldig pris på.

Bonde Hans Dagrød viser oss en av revene

Dyrenes velferd er noe vi hele tiden må ha stor fokus på og jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet arbeider for å få innført et dyrepoliti i Norge. Dette skrev jeg også om på bloggen for en stund siden, og vi har dessverre alt for mange eksempler på at dyr blir unødvendig pint og plaget.

Etter befaringen hadde vi et møte i stuen til Hans Dagrød

Samtaler med Hans Dagrød

Goto Top