AUFs inkonsekvente midtøstenpolitikk

AUFs inkonsekvente midtøstenpolitikk

Debatten om midtøsten og spesielt Israel er alltid en het debatt i Norge som dessverre blir meget skjevt vinklet i norsk media. Jeg mener saken er langt mer kompleks og vanskelig enn flere gir inntrykk av. Det er ingen hemmelighet at Israels eksistens er truet ved at deres naboer med islamistene i spissen har et uttalt mål om å utslette staten Israel og ikke minst utslette alle jøder. Når man har en sånn trussel hengene over seg er det ikke rart at man er nøye på å forsvare seg og trygge sitt land. Selvfølgelig gjør også Israel feilvurderinger og fatter feilaktige avgjørelser og Israel som det eneste demokratiet i midtøsten har en stor utfordringen foran seg. Jeg forventer også at Israel til enhver tid gjør det de kan for å begrense sivile tap når de skal forsvare seg mot angrepene, noe jeg forventer at de gjør til tross for at deres fiender primært går etter sivile mål som skolebusser etc.

AUF går nå ut og krever full økonomisk boikott av Israel og de har også tidligere tatt til orde for en såkalt akademisk boikott av Israel. For det første vil en økonomisk boikott være i praksis umulig, bla. med tanke på at mye av den moderne teknologien vi i dag benytter er produsert i Israel. Vil vet at Intel prosessorer i stor grad produseres i Israel og at Intel har en markedsandel på ca. 80%, betyr dette at AUF ønsker å forby nordmenn å kjøpe seg data og mobiltelefon? Siden de ønsker en akademisk boikott vil de tydeligvis også nekte oss nordmenn å lese bøker, forskningsartikler etc. som kommer fra Israel. De glemmer også at ca 20 % av Israels innbyggere er arabere som også vil lide under en boikott. Det er verdt å merke seg at brorparten av arabere med Israelsk statsborgerskap fortsatt ønsker å være Israelske statsborgere og ikke bytte statsborgerskap til en evt. Palestinsk stat.

Jeg har full respekt for at det er delte meninger om Norges midtøstenpolitikk da det er et kompleks tema. Det jeg synes er rart er at AUF nå ønsker full boikott av Israel, samtidig som de ønsker dialog med terrororganisasjoner som Hamas og Taliban. Det får meg til å undre om det er et hat mot jødene og Israel som ligger til grunn. Spesielt med tanke på at AUF er relativt stille om andre konflikter rundt omkring i verden. Jeg vil derfor utfordre AUF til å gjøre følgende:

 • Reis til Mekka for å demonstrere mot dødsstraff for ikke-muslimer som våger å ferdes i denne delen av muslimenes hellige land (kamp mot ekte apartheid).
 • Reis til Iran for å demonstrere mot steining og hengig av voksne, barn, kristne og homofile.
 • Reis til Ramallah og demonstrer mot PLOs praktisering av sharia som tillater tvangsgifting av 9-årige jenter.
 • Reis til Tyrkia og demonstrer for kurdernes rettigheter som folk og protester mot tyrkisk okkupasjon av Kurdistan.
 • Reis til Kypros og demonstrer mot den tyrkiske okkupasjonen av Nord-Kypros, den etniske rensingen av gresk-kyprioter og den apartheidmuren FN har satt opp der.
 • Reis til Algerie og støtt overlevelseskampen til de kristne i Kabylia-fjellene som ennå ikke er tvangsislamisert.
 • Reis til Sudan og protester mot undertrykkelsen og utryddelsen av folket i Darfur.
 • Reis til Syria og demonstrer mot regimets massedrap på mennesker som ute på gaten roper på arabisk: ”Vi vil ha brød!”
 • Reis til Kairo og forlang at forfølgelsen og drapene på de koptiske kristne må opphøre.
 • Reis til Pakistan og krev slutt på forfølgelsen av de kristne
 • Reis til Beijing og demonstrer for det tibetanske folks rett til en uavhengig stat.
Goto Top