Asylmottak i utlandet?

Asylmottak i utlandet?

Asylmottak i utlandet?

FrP har gjennom mange år hevdet at vi i langt større grad bør etablere asylmottak i nærheten av der asylsøkeren kommer fra. Dette sånn at asylsøkeren ikke trenger å reise halve jordkloden rundt og sette seg og sin familie i bunnløs gjeld til kriminelle menneskesmuglere for å komme til Norge og få avslag på sin søknad. Vi vet at flertallet av de som kommer til Norge er grunnløse asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse og skal sendes hjem. FrPs forslag har gjennom alle år blir latterliggjort til tross for at det ville medført at vi kunne hjulpet langt flere mennesker som har et reelt behov for beskyttelse og som ikke har mulighet til å betale menneskesmuglere til å frakte de til Norge. Her er noen av argumentene/latterliggjøringen andre politikere har brukt om vårt forslag:

Det har blitt en vane at de andre partiene først latterliggjør vår politikk, for så å innføre den mange år etter. Denne gangen tok det kun 4 år, for nå utlyser UDI midler til norske organisasjoner som ønsker å drive asylmottak i utlandet. Denne gangen er det Hellas den norske regjeringen ønsker å opprette asylmottak i. Det er underlig at det ikke lenger er et urealistisk, useriøst, umoralsk og katastrofalt lenger, men det skyldes nok at forslaget nå kommer fra Regjeringen selv og ikke FrP..

Goto Top