Arveavgift = likrøveri

Arveavgift = likrøveri

Norge har som kjent et meget høyt skatte og avgiftsnivå til tross for at staten går med flere hundre milliarder i årlige overskudd. Jeg har tidligere skrevet om avgiftskåte politikere som leter med lys og lykter for å finne nye skatter og avgifter i stedefor å se på muligheten for å redusere de offentlige utgiftene.

Det burde ikke overaske noen at jeg vil redusere skatter og avgifter betydelig sånn at folk flest får beholde mer av sine egne opptjente penger. Jeg har rett og slett mer tiltro til at folk flest selv bestemmer hva deres penger skal gå til enn at politikere skal bestemme på vegne av oss.

Flere av skattene og avgiftene vi har i Norge er meget usosiale og umoralske. Men den som er verst må være arveavgiften. Forskjellige regjeringer siden 1964 har valgt å kreve inn arveavgift, altså at staten skal ta deler av arven og dermed tjene penger på folks død. Midlene som staten krever inn er penger som det allerede er betalt mange skatter og avgifter av, bla. arbeidsgiveravgift, inntektsskatt, formueskatt osv.

Derfor vil jeg herved kåre arveavgiften til tidenes mest usosiale og umoralske avgift og jeg håper Fremskrittspartiet snart får flertall for sitt forslag om å avvikle denne usosiale avgiften i sin helhet. I tillegg til det umoralske ved denne skatten fører den dessverre også med seg at flere familier ikke har råd til å beholde eiendommer med stor affeksjonsverdi i familien. Langs kysten er det flere familier som har hatt landsteder som har vært i familiens eie gjennom flere generasjoner og som de senere har fått en betydelig verdistigning. Verdistigningen gjør at flere ikke har råd til å arve familieeiendommer som har vært i familien gjennom flere generasjoner. Dette skyldes avgiftskåte politikere som jeg mener bedriver likplyndring.

Goto Top