AP misbruker streiken

AP misbruker streiken

I dagens Moss Avis har jeg et oppslag der jeg beskylder AP og spesielt leder i Moss AP, Tomas Colin Arcer for å kneble opposisjonen i Moss med udemokratiske metoder. Moss kommune er en av kommunene som er hardt rammet av streiken, noe jeg har skrevet om flere ganger tidligere. Men i Moss har AP med Tomas Colin Arcer i spissen valgt å avlyse samtlige politiske møter under i streiken, han har innført en unntakstilstand der all makt er samlet uten at et brysom opposisjon skal få komme med sine forslag og konstruktive forslag til løsninger.

I Moss har AP og øvrig ledelse valgt å stenge samtlige barnehager(med 1 unntak), dette til tross for at over halvparten av kommunens barnehageansatte fortsatt er på jobb. Selv Fagforbundet har kritisert ledelsen i kommunen for å stenge barnehagene når flere av barnehagene kunne vært delvis eller helt åpne. Dette er et område der AP har valgt å kneble opposisjonen og frata oss mulighet til å fremme forslag som ville lettet på byrden til den uskyldige tredjepart som denne streiken rammer.

Jeg har også tatt opp urimeligheten ved at foreldrene må betale for barnehageplassen til tross for at kommunen har valgt å stenge barnehagen, dette betyr at foreldrene må betale for barnepass dobbelt opp så lenge streiken pågår. Dette er en økonomisk belastning for mange og jeg tror derfor at mange foreldrene kunne tenkt så å få vite om FrP og H sitt forslag om at man ikke skal ta betalt for en barnehageplass når barnehagen er stengt blir vedtatt eller ikke. Men dette er også forslag som AP nekter oss å stemme over iom at de politiske møtene er avlyst.

Dette er bare et eksempel på at Moss AP under ledelsen til Tomas Colin Arcer desverre beveger kommunen mot en mer lukket og udemokratisk kommune. Tidligere har vi i Moss sett eksempel på at Colin Arcer ønsket å ha lukkede politiske møter sånn at omverden ikke fikk vite hva som skjedde på møtene. Det var spesielt møter der ubehagelige kutt og nedskjæringer ble behandlet han ønsket å unndra fra offentligheten.

Hva synes du? Er du enig at det blir udemokratisk å avlyse samtlige politiske møter og dermed avskjære opposisjonen fra å fremme sine forslag? Du kan i tillegg til å kommentere her, stemme øverst til høyre på denne siden.

Oppfordrer også folk til å melde seg inn i Facebookgruppen «Vi vil ha det vi betaler for»

Goto Top