Ansvarsfraskrivelsen i Moss Bystyre

Ansvarsfraskrivelsen i Moss Bystyre

I går var det møte i Moss Bystyre og de fleste var spente på hvordan Bystyret ville håndtere den vanskelige økonomiske situasjonen. Det ser som kjent ut til at Moss kommune går med under skudd på 10-15 millioner i år. For en drøy uke siden kalte Ordføreren(AP) situasjonen for dramatisk og formannskapet innførte derfor umiddelbar innkjøp og ansettelsesstopp. Fremskrittspartiet er helt enige med Ordføreren i at situasjonen er dramatisk noe som er tydelig når skoleelever i Moss ikke får vikarer, pleietrengende eldre får frokost kl. 1200, eldre må legge seg kl. 1700 osv.

Jeg la derfor frem en god del forslag på vegne av Fremskrittspartiet for å bidra til å bedre økonomien. Et av forslagene våre var å si nei til hele gang og sykkelveien gjennom Trolldalen i Moss. Denne koster ca 25 millioner(4,5 i økning kommunalt). Jeg ønsker meg langt flere sykkelveier, men når kommunens økonomiske situasjon er som den er så mente FrP som eneste parti at vi burde si nei til hele prosjektet da vi ikke har økonomi på det nåværende tidspunkt. Jeg har i tillegg registrert at beboerne i området mener det er tull og tøys å bruke penger på den nye gang og sykkelveien nå.

Bystyret skulle så behandle økonomirapporten som var dyster lesing. Fremskrittspartiet la som eneste parti frem mange forslag til innsparinger som du kan lese her. Skuffelsen var da stor da samtlige andre partier valgte å si nei til Fremskrittspartiet forslag uten at de fremmet et eneste forslag selv. De presterte faktisk å bagatilisere kommunens vanskelige situasjon og mente at situasjonen ikke var så ille allikevel. Det er en drøy uke siden Ordføreren mente situasjonen var dramatisk, men nå blir de provosert av at FrP og undertegnende fremmer forslag for å bedre økonomien.

Goto Top