Anmeld Ryanair

Anmeld Ryanair

Det har de siste dagene pågått en betydelig kampanje mot Ryanair fra LO i forbindelse med arbeidsbetingelsene hos Ryanair. Ut fra dagens oppslag ser det ut som om målet til fagforeningene er å presse Ryanair ut av Norge og dermed påføre Østfoldsamfunnet et betydelig tap. Dessverre velger fagforeningene å ikke bruke lovverket, de vil heller drive skittkasting i media. Selv så mener jeg saken er veldig enkel, hvis LO mener at Ryanair bryter loven gjennom sin arbeidsgiverpolitikk så må de selvfølgelig meldes til arbeidstilsynet og anmeldes til politiet. Jeg forventer da at politi og arbeidstilsyn tar tak i eventuelle lovbrudd. Hvis det er sånn at Ryanair følger lovverket så burde heller LO arbeidet for å endre lovverket enn å prøve å presse en aktør som følger det gjeldene lovverk ut av landet.

Goto Top