40 år med Nei

40 år med Nei

I dag er det 40 år siden den første folkeavstemningen om EU(EF) og da sa 53,% av befolkningen nei til EU og 22 år etter i 1994 sa 52,2% nei til norsk medlemskap. Jeg har alltid likt grunntanken bak EU om de fire store frihetene som et grunnlag for økt markedsøkonomi. Økt markedsøkonomi vil bety økt makt til oss innbyggere da det vil være summen av våre handlinger som er den største maktfaktoren i en markedsøkonomi. Det betyr at hvis vi som forbrukere ønsker oss større vareutvalg i matbutikkene vil vi også handle i de butikkene som har et stort vareutvalg. De butikkene som fortsetter med et lite vareutvalg vil da gå konkurs eller omstille seg i tråd med kravene fra oss forbrukere. Dette betinger selvfølgelig at matbutikkene får lov til å ta inn de varene vi som forbrukere etterspør, noe vi dessverre ser at de øvrige partiene ønsker å nekte matbutikkene og oss forbrukere gjennom tollvernet.

Her er jeg i EU,s høyborg Brussel

Med dette som bakgrunn ønsket jeg et JA-flertall i 1994 og gjorde det i mine første år som politiker mot slutten av 90-tallet og starten 2000-tallet. Ønsket om mer markedsøkonomi er like sterkt i dag om ikke sterkere, men jeg ble etterhvert tvilende til om EU faktisk bidrar til mer markedsøkonomi eller mindre. EU har utviklet seg til å bli en meget dyr og byråkratisk organisasjon som i stadig større grad ønsker å overstyre det enkelte land, marked og ikke minst oss innbyggere. Dette fikk meg til å gå i tenkeboksen, for så å bli en klar nei-mann til EU.

Dette standpunktet blir stadig sterkere og sterkere jo mer jeg lærer om EU jo mer trygg blir jeg på at jeg har kommet til riktig standpunkt. La oss heller få et samfunn der vi har full frihandlet og det er opp til oss forbrukere å selv velge hvilke varer vi ønsker å kjøpe/ikke kjøpe. La oss også flytte mer makt og myndighet bort fra byråkratiet, EU, Storting og fylkes/lokalpolitikere og gi denne makten i større grad til hver enkelt innbygger.

Skal EU kommisjonen styre Norge?

Mitt syn på EU ble kritisert i Stortingsvalgkampen 2009 der daværende Stortingskandidat for Østfold Høyre og nåværende kollega og Ordfører i Moss Tage Pettersen på sin blogg kritiserte mitt og flere andre FrP,ere sitt syn på EU.

Norsk medlemskap i EU koster ca 30 milliarder kroner årlig. Her er ser du hvordan EU bruker pengene sine

La oss heller se på muligheten for å kunne reforhandle deler av EØS-avtalen og jobbe for å få frihandelsavtaler på lik linje med det Sveits har uten å måtte innføre det sosialdemokratiske byråkratiet EU påfører sine land. Det er et paradoks at flere av de østeuropeiske landene som gjorde alt for å liberalisere sitt landbruk og samfunn etter kommunismens fall nå blir tvunget av EU til å innføre masse byråkrati og reguleringer igjen.

Goto Top