13 000,- kr er en betydelig utgift

13 000,- kr er en betydelig utgift

Debatten om bompenger i Moss har blusset opp igjen i forbindelse med at Bystyret skal behandle hvilke konsept man ønsker for fremtidens transportårer i Moss. Bompengedebatten har dessverre og blir fortsatt forsøkt dysset ned av de øvrige partiene som ønsker å påføre en vanlig bilist i Moss et sted mellom 13-15 000 kr i årlige ekstrautgifter til bompenger i Moss. Dette er for de aller fleste en betydelig sum som kommer i tillegg til alle de andre bilrelaterte avgiftene vi har i Norge. Bilistene betaler faktisk allerede over 65 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, men kun ca. 17 milliarder kroner går tilbake til vei. Resten gikk til å øke overskuddet på statsbudsjettet til ca 345 milliarder kroner kun i fjor. I valgkampen i fjor ble debatten dysset ned noe som gjorde at innbyggerne ikke fikk sagt tydelig i fra om hva de mener om denne ekstraregningen. Det dessverre alt for mange politikere glemmer er at for en alenemor som bor på Jeløya og som skal kjøre barna i barnehagen før hun skal på jobb og dermed er avhengig av bilen så er en ekstraregning på 13-15 000 kr en enorm utgift og dette eksempelet viser hvor usosial ekstraskatt bompenger er.

Demonstrasjon mot bompenger

Alle er enige at de største trafikkutfordringene vi har i Moss skyldes at staten pålegger oss å ha et fergeleie i Moss sentrum og når staten pålegger oss dette burde også staten ta ansvaret for å finansiere veiløsningene i Moss enten ved pengene de allerede tar inn fra bilistene eller direkte fra fergebillettene. Dette er på ingen måte urealistisk, men det handler om politisk vilje. Fremskrittspartiet har og vil på nytt fremme forslag på Stortinget om full statlig finansiering av bypakken i Moss og jeg undrer over at de øvrige partiene velger å stemme imot dette forslaget og heller belaster hver enkelt bilist med 13-15 000 kr årlig ekstra. Fremskrittspartiet kommer aldri til å godta bompenger eller rushtidsavgift i Moss da det er usosialt, rammer de med svak økonomi og vil i stor grad ramme handelsstanden og aktiviteten i Moss sentrum.

Oppfordrer dere alle til å vise deres motstand mot bompenger i Moss ved å signere dette oppropet.

Goto Top