100 dager igjen til valget

100 dager igjen til valget

I dag er det 100 dager igjen til kommune og fylkestingsvalget og det fortjener en egen bloggpost. Da det var 200 dager igjen til valget skrev jeg en bloggpost der jeg stilte klare krav til at borgerlig styrte kommuner må føre en klar borgerlig politikk og ikke administrere en sosialdemokratisk politikk. Hvis velgerne gir FrP, H og evt. V/KrF et tydelig mandat må de samme partiene utnytte denne muligheten til å oppfylle folks forventninger i størst mulig grad.

Selv om 100 dager er lenge i politikken og mye kan endre seg så tyder mye på at Høyre kommer til å gjøre et godt valg og de øvrige partiene får mindre endringer. Mitt eget parti ligger på ca. samme nivå som ved forrige lokalvalg(noe under) men jeg har tro på at også FrP vil få en fremgang om 100 dager. Noe av grunnen til dette er at Høyre dessverre beveger seg mer og mer mot sentrum og jeg tror at velgerne etterhvert får problemer med å se forskjellen på AP og H noe som gjør at det åpner seg et rom for FrP. Jeg tror også at jo nærmere valget kommer, jo mer vil folk tenke på om Høyre og sentrumspartiene egentlig utgjør noen forskjell i deres hverdag og jeg tror folk vil huske at forskjellen er fint liten. Jeg er blant de som mener at FrP og Høyre sammen får frem det beste i hverandre og FrP/H flertall vil sikre en god borgerlig politikk.

Hva skal til for at FrP og Høyre kan sikre seg flertall alene eller i samarbeid med KrF/V? Jeg tror at følgende må til:

 • Erklære tydelig at man garanterer at borgerlig flertall betyr borgerlig styre og at det er uaktuelt å gå til venstresiden
 • Til tross for erklæringen må man gå til valg på sin egen politikk, så får styrkeforholdet velgerne gir partiene avgjøre
 • Være tydelig på at politikerne skal blande seg minst mulig i folks privatliv og at politikkens rolle er å legge til rette, ikke dirigere innbyggerne
 • Få kontroll på kommuneøkonomien. Til tross for at dagens Regjering sulteforer kommunene og mange kan ønske seg mer så må man ta utgangspunkt i de inntektene man har
 • Redusere kommunens utgifter gjennom en tøff og tydelig effektiviseringsrunde der man nedprioriterer ikke lovpålagte oppgaver og reduserer byråkratiet betydelig
 • Ingen investeringer skal lånefinansieres 100%, har man ikke egenkapital må man utsette en investering frem til man har minst 20% egenkapital
 • Redusere overstyringen fra det enkelte rådhus/fagforening og la de ansatte/virksomhetsledere få mer makt til å ta avgjørelser lokalt
 • Garantere en årlig reduksjon av eiendomsskatten for så en fjerning innen 5 år
 • Si nei til dobbeltbeskatningen som bompenger og rushtidsavgift
 • Legge til rette for at private også kan drifte kommunale tjenester som bla. eldreomsorg der tilbudet blir bedre og eller rimeligere enn i dag
 • Innføre JA-stempel på søknader og legge til rette for utvikling og vekst
 • Håndheve eiendomsrettet beinhardt
 • Stoppe formynderholdningen og la folk selv få avgjøre når de ønsker å spise, drikke, leie seg en film etc.

Dette er punkter som gjør at velgerne vil se en tydelig forskjell fra politikken de rødgrønne fører. Mitt håp er at de borgerlige partiene ikke skusler bort muligheten vi nå har til å virkelig gi velgerne den politikken jeg tror de etterspør. Denne politikken vil gi folk flest mer styring over sine egne liv og vi ville lagt bedre til rette for næringslivet og kulturlivet.

Goto Top