Østfold fylkesting live dag 2 – AVSLUTTET

Østfold fylkesting live dag 2 – AVSLUTTET

Oppdatering: Fylkestingen er nå ferdig og livesending er derfor avsluttet. Klipp fra fylkestinget vil bli lagt ut senere.

Her kan du se dagens fylkestingsmøte live på lik linje med hva du kunne i går. I går behandlet vi fylkets budsjett for 2011 og jeg er fornøyd med debatten som viste at en samlet opposisjon(FrP, H, V og VPP) er klare til å ta over makten etter valget om 10 måneder hvis velgerne ønsker det. Jeg er også glad for at vi fikk en bred debatt rundt alle millionene Østfold fylkeskommune bruker på heltidspolitikere og vi fikk godt frem behovet for å redusere disse. Du kan lese mer om gårsdagens fylkesting i min bloggpost «Øke antall heltidspolitikere for å styrke demokratiet».

Dagens fylkesting skal behandle følgende saker:

  • Investeringsregnskap 2010
  • Handlingsprogram for fylkesveiene i Østfold 2011-2014
  • Høring. Evaluering av Innovasjon Norge.
  • Høring. Forslag til endringer i kommuneloven
  • Formalisering av VIGO driftsorganisasjon og nytt skoleadministrativt system
  • Orienteringssak. Status for Kommunal oppreisningsordning i Østfold
  • Rapport fra ungdomsfestivalen UNIK 2010
  • Fylkestingsvalget 2011 – valg av fylkesvalgstyre

Sendingen begynner kl. 1000 og varer nok til rundt 1400 regner jeg med.


Goto Top