Økt tobakksavgift fører til inntektstap

Økt tobakksavgift fører til inntektstap

De andre partiene har stor tro på å øke avgiftene på det de ikke liker og tror da at problemene reduseres. Sist ute var dagens Regjering som økte tobakksavgiftene med 7% og la dermed inn en økning i forventede inntekter i statsbudsjettet fra tobakksavgifter. Fremskrittspartiet advarte mot dette da vi hevdet at dette bla. ville medføre økt grensehandel og at tobakksavgiftene var alt for høye fra før av. TV2 kunne i går «avsløre» at Regjeringen tok feil i sitt anslag om at økte tobakksavgifter ville gi økte inntekter til statskassen. Resultatet har vært at inntektene til staten fra tobakksavgift har gått ned. Statssekretær Roger Schjerva(SV) blir glad for dette resultatet da han hevder det skyldes at Regjeringens kamp for å få flere til å slutte med tobakk gjennom høyere priser har vært vellykket. TV2 velger dessverre å ikke gå dypere inn i saken og lar Schjerva sitt svar stå uimotsagt.

SSB sine tall viser at Fremskrittspartiet hadde rett når vi hevdet at økte tobakksavgifter i stor grad vil føre til at folk heller handler sin tobakk i utlandet noe som setter norske arbeidsplasser og dermed skatteinntekter i fare. Grensehandelen øker hvert eneste år og vi kjøper stadig mer tobakk i utlandet. Dette faktum velger dessverre de andre partiene å lukke øynene for da de heller liker å tro at det er deres egen fortreffelighet og evne til å styre voksne mennesker som har gjort at det selges mindre tobakk i Norge og det faktum at nordmenn handler mer i utlandet lukker man øynene for. For skattekåte politikere er det ikke så ille at man får lavere tobakksinntekter til statskassen da staten har så mange andre avgifter de kan kreve inn og som dekker opp tapet ved at tobakksinntektene heller går til Sverige enn Norge.

Jeg ser ingen argumenter for at vi i Norge skal ha såpass høye avgifter på mat, tobakk og alkohol sånn at folk heller kjører over grensen for å handle og dermed sette norske arbeidsplasser og skatteinntekter i fare. Det er også et paradoks at de andre partiene ønsker å skattlegge ting de ikke liker som alkohol, tobakk, sjokolade, sukker etc. med begrunnelsen av at dette skader folk og dermed må vi ha høye avgifter for å redusere forbruket. Hvis de virkelig har tro på at denne politikken virker er det underlig at de har valgt å ha avgift på å ansette folk, arbeidsgiveravgift. Jeg kunne ønsker at politikerne i langt større grad aksepterte at folk flest er selvstendige mennesker som selv må få lov til å ta sine egne valg på godt og vondt uten at politikerne skal moralisere og bestemme over enkeltindividene.

Goto Top